Zastosowanie śrub nierdzewnych

Połączenia śrubowe, czyli takie z wykorzystaniem śrub jako dodatkowego elementu złącznego występują w wielu przedmiotach, konstrukcjach i maszynach. Niektóre z tych złączeń, w szczególności jeśli mowa o maszynach i konstrukcjach jest wystawiona na działanie warunków, które wpływają na zwiększone występowanie korozji. Może to doprowadzić do spadku wydajności sprzętu lub jego bezużyteczności, a w wypadku konstrukcji, do uszkodzenia lub nawet zawalenia. Dlatego ważne jest zastosowanie śrub nierdzewnych, które zapewnią odporność konstrukcji i maszyn na korozje oraz występującą z nią utratę wydajności łączeń. Wiele standardów śrub (jak na przykład din 933) występuje w różnych wariantach składu i warto zdecydować się na te nierdzewne i kwasoodporne.

Produkcja śrub nierdzewnych

Śruby nierdzewne produkuje się przez zastosowanie stopów stali o odpowiedniej zawartości chromu i węgla. W przypadku chromu, stal zawiera co najmniej 11,5% tego pierwiastka. Jeśli chodzi o węgiel, to z jego zawartością jest odwrotnie niż w przypadku chromu. Jej zawartość nie przekracza 1,2%. Zastosowanie takiego składu stali sprawia, że chrom łączy się z tlenem tworząc cienką powłokę z tlenku chromu, która jest odporna na korozję i nie reaguje z innymi substancjami. Ponadto odbudowuje się samoczynnie po uszkodzeniach zewnętrznych.

Przykłady zastosowania śrub nierdzewnych

Jak już wspomniałem, śruby nierdzewne stosuje się w złączeniach, które są wystawione na warunki wpływające na powstawanie korozji. Najczęściej są to warunki atmosferyczne oraz specyfika środowiska pracy.

Okrętownictwo

Jednostki morskie są szczególnie narażone na powstawanie korozji z racji na kontakt z wodą, która przyspiesza utlenianie żelaza. Śruby nierdzewne stosuje się na łączeniach blach kadłubach, aby zapobiec rozszczelnieniu konstrukcji.

Przemysł chemiczny

W przemyśle chemicznym ważna jest odporność konstrukcji i maszyn na działanie substancji występujących w miejscu pracy i zminimalizowanie wszelkich zanieczyszczeń wpływających na jakość końcowego produktu. Dlatego zawsze stosuje się śruby nierdzewne oraz kwasoodporne, które zapewniają większą wytrzymałość konstrukcji i maszyn oraz eliminują zanieczyszczenia powstające podczas korozji.

Przemysł ciężki

W przypadku przemysłu ciężkiego najważniejsza jest wytrzymałość konstrukcji i maszyn. Zastosowanie śrub nierdzewnych wydłuża czas ich użyteczności i odporność na warunki atmosferyczne.

Budownictwo morskie

Budowle morskie w oczywisty sposób są bardzo podatne na korozję z racji na kontakt z wodą. Śruby nierdzewne zapewniają rzadszą potrzebę ich konserwacji i wytrzymałość łączeń na ciśnienie wywierane przez wodę na konstrukcje.

Budownictwo mostów

Zastosowanie śrub nierdzewnych w budowie mostów zapewnia ich wytrzymałość na warunki atmosferyczne i zmniejsza potrzebę ich częstej konserwacji, który była by niezbędna w przypadku śrub bez właściwości przeciwkorozyjnych,

Maszyny przemysłowe

Maszyny przemysłowe wykorzystywanie w wielu gałęziach przemysłu narażone są na działanie szeregu czynników występujących w środowisku pracy, które mogą wpływać na powstawanie korozji, a co za tym idzie powodując potrzebę częstej konserwacji i zanieczyszczeń. Zastosowanie śrub nierdzewnych eliminuje wpływ wspomnianych czynników na konstrukcje i maszyny.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Stalmut – hurtownią zaopatrującą przedsiębiorstwa w śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy złączne.