Co warto wiedzieć o zabezpieczeniu majątkowym w postępowaniu karnym?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zabezpieczenia majątkowe są bardzo istotnym instrumentem, który w najprostszym możliwym ujęciu służy realizacji idei polegającej na nieopłacalności przestępstwa.

Najważniejsze informacje

Zastosowanie zabezpieczenia majątkowego w odpowiednim momencie, a także jego efektywna realizacja w zdecydowanej większości przypadków zapewni wykonanie danego wyroku skazującego zarówno w przedmiocie kar i środków majątkowych, jak i roszczeń odszkodowawczych.

Należy mieć świadomość, że zabezpieczenie majątkowe praktycznie gwarantuje wykonalność przyszłego orzeczenia w zakresie niektórych środków kompensacyjnych, karnych.

Jakie jeszcze zadanie ma zabezpieczenie majątkowe?

Warto wiedzieć, że zabezpieczenie majątkowe bardzo utrudnia lub uniemożliwia ukrycie lub usunięcie majątku danego sprawcy, z którego mogą być zrealizowane orzeczone środki czy kary. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że bardzo sprawne wykonanie orzeczenia będzie decydowało o skuteczności postępowania.

Godny uwagi jest również fakt, że omawiane zabezpieczenie majątkowe następuje z urzędu. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza to, że zawsze wydanie postępowania związanego z zabezpieczeniem będzie fakultatywne.

Co warto wiedzieć o sposobie zabezpieczenia majątku?

Należy zaznaczyć, że sposoby zabezpieczenia majątkowego są precyzowane bardzo dokładnie przez kodeks postępowania cywilnego. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić przez zajęcie wynagrodzenia za pracę, ruchomości czy wierzytelności z rachunku bankowego.

Ponadto może dojść do obciążenia przymusową hipoteką nieruchomości obowiązanego. Zdarzają się także sytuacje, że dochodzi do obciążenia hipoteką morską statku lub statku w budowie.

W jaki sposób podejmowana jest decyzja o zabezpieczeniu majątkowym?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że decyzja o zabezpieczeniu majątkowym w postępowaniu przygotowawczym jest podejmowana przez prokuratora. Oczywiście muszą zaistnieć podstawy do zastosowania omawianego zabezpieczenia.

Jeżeli w toku postępowania okazałoby się, że określony oskarżony nie będzie w posiadaniu mienia, które mogłoby zostać zabezpieczone. Zadaniem prokuratora jest odstąpienie od zabezpieczenia majątkowego.