Drzwi przeciwpożarowe – poradnik wyboru

Drzwi przeciwpożarowe są bardzo ważnym elementem całej strategii opracowanej na wypadek pojawienia się ognia w budynku. Poprawnie zamontowane i użytkowane, powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia na inne pomieszczenia, ratując ludzkie życie, dając osobom więcej czasu na ucieczkę oraz ograniczając straty materialne w budynku.

Najważniejsze kryteria wyboru drzwi przeciwpożarowych

Zakup odpowiednich drzwi ppoż wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego podczas ich wyboru warto wziąć pod uwagę kilka aspektów, takich jak:

  • normy bezpieczeństwa – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w przepisy prawa budowlanego (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) reguluje kwestie norm, jakie muszą spełniać drzwi przeciwpożarowe instalowane w budynkach użyteczności publicznej oraz tych o znaczeniu przemysłowym; normy EN 1363 określają zasady odporności ogniowej, wymagane od różnych konstrukcji i elementów budynku, w tym również drzwi ppoż;
  • materiał wykonania – wśród najpowszechniej stosowanych spotyka się drzwi przeciwpożarowe stalowe, choć warto wspomnieć, że na rynku dostępne są również odpowiedniki aluminiowe i szklane;
  • miejsce zastosowania – w przypadku zakładów przemysłowych, magazynów oraz galerii handlowych najlepiej sprawdzają się proste drzwi stalowe o surowym, technicznym wyglądzie; natomiast tam, gdzie oczekuje się wyższego poziomu estetyki, między innymi w gabinetach biurowych, salach konferencyjnych i hotelach, w których wystrój wnętrza ma duże znaczenie, lepiej zastosować szklane skrzydła, które wpuszczają więcej światła do pomieszczeń;
  • okres wytrzymałości na działanie temperatury – każde drzwi przeciwpożarowe mają oznaczenie wskazujące na czas ich wytrzymałości od chwili pojawienia się ognia; okres izolacyjności ogniowej jest oznaczany w następujący sposób: EI15, EI30, EI60 itp. Skrót EI symbolizuje szczelność, zaś liczba stojąca za nim odzwierciedla czas wytrzymałości drzwi ppoż; symbol C umieszczony na skrzydle drzwiowym informuje o wyposażeniu ich w samozamykacz, zaś symbol S mówi o obecności uszczelek dymoszczelnych;
  • współczynnik przenikalności cieplnej – parametr odzwierciedlający stopień przenikania ciepła przez przegrody termiczne określają obowiązujące obecnie normy PN-EN 10077-1;
  • elementy wyposażenia – w tym kluczowe dla bezpieczeństwa mechanizmy umożliwiające automatyczne zamknięcie drzwi (samozamykacze) oraz uszczelki dymoszczelne, blokujące przedostawanie się duszącego dymu do innych pomieszczeń;
  • stopień izolacji akustycznej – choć najczęściej drzwi przeciwpożarowe wykonuje się ze stali, która nie wykazuje dobrej izolacji akustycznej, nowoczesne technologie umożliwiają produkcję takich skrzydeł, które mają znacznie lepsze parametry niż ich dawne odpowiedniki.

Dlaczego warto zainwestować w drzwi przeciwpożarowe?

Zasadniczą zaletą wynikającą ze stosowania drzwi przeciwpożarowych jest większe bezpieczeństwo w chwili pojawienia się ognia w budynku. W zależności od czasu wytrzymałości wybranego rozwiązania, osoby przebywające na terenie zagrożonego pożarem obiektu mają zdecydowanie więcej czasu na ucieczkę. Dzięki większej kontroli nad rozprzestrzenianiem się ognia, mogą opuścić budynek nie w panice i chaosie, lecz uczestnicząc w ewakuacji przeprowadzonej w sposób zorganizowany i przewidywalny. Drzwi ppoż zatrzymują obszar pożaru w pewnej strefie, dlatego drogi ewakuacyjne, między innymi klatki schodowe, umożliwiają bezpieczne opuszczenie budynku. Zabezpieczenia przeciwdziałające przedostawaniu się ognia ograniczają również ryzyko zatrucia dymem.