Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to przystępna forma prowadzenia firmy. Jest wygodna i korzystna, zwłaszcza na początkowym etapie działalności. Wraz z rozwojem biznesowym, korzystniejsze mogą się okazać inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy regulujące zakładanie, prowadzenie i przekształcanie spółek reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Według tej ustawy jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w jedną ze spółek kapitałowych: spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i prostą spółkę akcyjną.

Przekształcenie oznacza zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej. Nowo powstały podmiot kontynuuje dotychczasową działalność, stając się stroną umów pierwotnie zawartych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jakie są zalety spółek kapitałowych?

Wśród spółek kapitałowych określonych w KSH, do najpopularniejszych należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Jedną z kluczowych różnic między spółkami kapitałowymi a jednoosobową działalnością gospodarczą, jest zakres odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za podejmowane zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym. Obejmuje to również majątek małżonka, jeśli nie ustalono rozdzielności majątkowej. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy. W przypadku spółek kapitałowych takich jak sp. z o.o., ryzyko w zasadzie ograniczone jest do majątku spółki. Ponadto, przedsiębiorca może tworzyć udziały spółki i zbywać je w zamian za wniesienie do spółki kapitału lub innych ustalonych środków.

Czy warto przekształcić działalność gospodarczą?

Nowe formy pozyskiwania kapitału oraz ograniczenie odpowiedzialności majątkowej ułatwiają rozbudowywanie działalności gospodarczej. Przekształcenie w spółkę kapitałową może sprzyjać rozwojowi biznesowemu, przed podjęciem decyzji warto skonsultować się ze specjalistą.